สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้ Cache แบบง่าย ๆ บน ASP.NET Core และไม่อธิบายอะไรปล่อยให้งง เพราะตอนที่เขียนก็ยัง งง ๆ หลังจากเล่นเกม Apex Legend ได้แชมป์แบบ งง ๆ

ติดตั้ง Package ผ่าน CLI หรือ Visual Studio NuGet Package ตามที่สะดวก

dotnet add package Microsoft.Extensions.Caching.Memory

ติดตั้งผ่าน Visual Studio NuGet Package

เพิ่ม Package ที่ติดตั้งเมื่อกี้เข้ามาใน Class Startup.cs

Step ต่อมาหา Method ที่ชื่อว่า ConfigureServices
แล้วเพิ่ม services.AddMemoryCache();
เข้าไปเป็นการทำ Dependency Injection ไปเลย

แล้วเราจะใช้มันยังไงละ มาดูกันใน Step ต่อไป
เราจะยก Example ตัวอย่างมาจาก Starter Project ของ Visual Studio เลย

จากนั้นเรา Run ดูผลลัพธ์ผ่านhttp://your-server/weatherforecast กันเลยดีกว่า

[
 {
  "Date": "2020-04-08T02:30:08.5662208+07:00",
  "TemperatureC": 10,
  "TemperatureF": 49,
  "Summary": "Bracing with Cache 2020-04-07 02:30"
 },
 {
  "Date": "2020-04-09T02:30:08.5683575+07:00",
  "TemperatureC": 26,
  "TemperatureF": 78,
  "Summary": "Cool with Cache 2020-04-07 02:30"
 },
 {
  "Date": "2020-04-10T02:30:08.5683644+07:00",
  "TemperatureC": 21,
  "TemperatureF": 69,
  "Summary": "Cool with Cache 2020-04-07 02:30"
 },
 {
  "Date": "2020-04-11T02:30:08.5683652+07:00",
  "TemperatureC": 28,
  "TemperatureF": 82,
  "Summary": "Bracing with Cache 2020-04-07 02:30"
 },
 {
  "Date": "2020-04-12T02:30:08.5683658+07:00",
  "TemperatureC": 25,
  "TemperatureF": 76,
  "Summary": "Cool with Cache 2020-04-07 02:30"
 }
]

สำหรับคนที่อยากดู Code ทั้งหมดนะครับ -> Github

reference :
Microsoft ASP.NET Core In-Memory Cache
Microsoft ASP.NET Core Dependency injection